ALGEMENE VOORWAARDEN

Update 12-10-2023

Atelier L
Liezelot De Backer

Haagstraat 32 9930 Lievegem, België

BE 0759.868.009

Telefoonnummer: +32 472 34 41 26 , e-mail: atelierl@telenet.be

Website en webshop: www.atelierl.shop


Artikel 1: Toepassing
Door het plaatsen van een bestelling gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2: Aanvaarding van de bestelling

Na het plaatsen van een online bestelling, ontvangt de koper een bevestigingsmail met daarin de bevestiging van de bestelling en de totale kostprijs.

Mocht er een fout geslopen zijn in het voorraadsysteem waardoor het gekozen artikel niet meer beschikbaar is, krijgt de koper binnen de twee werkdagen hiervan een bericht.

Artikel 3: Betaling
Voor de betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden: betalingen via een mobiele QR code met het veilige betaalsysteem Mollie, via overschrijving of betalen bij afhaling. Bestellingen worden pas verzonden van zodra wij de betaling hebben ontvangen.

 

Artikel 4: Levering en kosten

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat (België en Nederland).

Atelier L probeert een zo snel mogelijke levering te verzekeren. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde prijzen omvatten niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Atelier L kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om.

Atelier L werkt samen met verzendpartner Bpost en verzekerd de zending met track&trace code aan €7. De verzendkosten zijn gratis boven bestellingen van €70 binnen België.

In geval van niet-levering van de goederen bij verzending met tracking worden eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

Indien de koper de keuze maakt om de goederen op te halen, worden geen verzendkosten aangerekend. Atelier L neemt contact op met de koper om een afhaalmoment af te spreken.

 

Artikel 5: Prijzen
Alle vermelde verkoopprijzen op de website zijn steeds inclusief BTW, maar exclusief leveringskosten en taksen. De leveringskosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de koper.

De prijzen worden vermeld in euro en worden op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld voor de koper zijn aankoop definitief valideert.

Atelier L behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de rede moge zijn. De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt.

Atelier L kan niet verantwoordelijk gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bvb als gevolg van kennelijke invoer-, zet-, of drukfouten.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud bij niet-betaling

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Artikel 7: Levertermijn
Orders worden verstuurd zodra de betaling door ons werd ontvangen. Leveringen in België duren gemiddeld 2-5 werkdagen. Artikelen die op maat gemaakt worden of die tijdelijk uit voorraad zijn hebben een langere levertermijn. Als de juwelen op voorraad zijn, worden ze binnen de drie werkdagen verzonden.

Alle orders zijn traceerbaar met een code die de klant ontvangt via e-mail.

Deze termijnen zijn echter indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven.

De koper ontvangt een bevestigingsmail wanneer het pakket klaar is voor verzending.

Atelier L kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door Bpost.

 

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst is 7/7 bereikbaar via e-mail op atelierl@telenet.be of telefonisch na 17u op het nummer +32 472 34 41 26.

 

Artikel 9: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering buiten de schuld van de koper om, dient onmiddellijk te worden gemeld aan de klantendienst atelierl@telenet.be binnen 24u na levering van het product. Atelier L vraagt hierbij een bewijs.

Artikel 10: Garantie en retour

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten): Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Algemeen: Om een beroep te doen op de garantie, moet de koper de bestelbevestiging en betaalbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht, dient de koper vooraf contact op te nemen met de klantendienst op atelierl@telenet.be, waarna de koper het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Atelier L. 

De koper heeft de mogelijkheid om het artikel om te ruilen of te laten herstellen via het atelier. De herstelling van een artikel geeft geen recht tot terugbetaling. Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gratis herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Er is geen garantie op het verkleuren van metalen onderdelen. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 11: Afzien van je online-aankoop
De koper heeft het recht aan Atelier L mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Alle retourkosten zijn voor de koper.

Enkel goederen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, ongedragen en in de oorspronkelijke verpakking worden teruggenomen. Bevuilde, beschadigde, gedragen, onvolledige of op maat gemaakte goederen worden niet teruggenomen.

Indien de koper zich op deze mogelijkheid wil beroepen, brengt hij Atelier L hiervan via e-mail op de hoogte.

Goederen worden terug gestuurd naar:

Atelier L      Haagstraat 32      9930 Lievegem

 

Atelier L verbindt zich ertoe binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen het door de koper betaalde aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de koper bepaald. Bij het niet naleven van de voorgaande voorwaarden zal Atelier L niet gehouden zijn tot uitbetaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen 14 dagen terug ophalen bij Atelier L of uitdrukkelijk op verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending wordt gedragen door de koper.

 

Artikel 12: Cadeaubonnen

Een Atelier L cadeaubon is geldig bij een aankoop via de website www.atelierl.shop en in het atelier te Lievegem. Een cadeaubon blijft 1 jaar geldig na datum van afgifte. Na het verstrijken van de vervaldatum, kan de bon niet meer worden gebruikt.

Als het bedrag van de aankopen de waarde van de bon overschrijdt, dan wordt het verschil door de koper bijbetaald volgens de gebruikelijke betalingswijze. Het mag niet ingeruild worden tegen geld, zelfs niet gedeeltelijk.

Een cadeaubon dient in 1 keer te worden besteed en heeft een unieke code die slechts eenmalig kan worden gebruikt. Daarna vervalt de code en het eventuele tegoed.

Cadeaubonnen zijn niet cumuleerbaar met lopende acties in de webshop. Er kan maar 1 kortingscode worden ingevuld per bestelling.

 

Artikel 13: Wijzigingen voorwaarden

Atelier L kan de voorwaarden steeds zonder kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de koper van de nieuwe voorwaarden.


Artikel 14: Privacy Statement
De koper verklaart ouder te zijn dan 18 jaar.
Bestellen bij Atelier L vereist dat de koper zijn gegevens bezorgt. Atelier L gebruikt deze gegevens voor de administratie van de bestelling, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van betalingen. Deze gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. De koper heeft steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens. Op verzoek zal Atelier L de gegevens uit de database verwijderen.

Voor vragen over onze privacy statement kan de koper contact opnemen via aterlierl@telenet.be.


Artikel 15: Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aankopen via andere kanalen dan deze geplaatst bij www.atelierl.shop.
Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.